Społeczna odpowiedzialność biznesu

Ewopharma zobowiązuje się do prowadzenia działalności w etyczny sposób z zachowaniem najwyższych norm dotyczących jakości i bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi we wszystkich krajach, w których spółka działa na rynku. Życie z poszanowaniem wartości etycznych oraz ich promowanie mają dla nas ogromne znaczenie.

Staramy się stworzyć środowisko pracy, które zachęca do wprowadzania innowacji, postępowania zgodnie z zasadami,w sposób profesjonalny i zgodny z najlepszymi praktykami w danej branży. Są to kamienie milowe naszego sukcesu. Stale szkolimy naszych pracowników, przekazując im narzędzia i wiedzę niezbędne do wykonywania ich pracy zgodnie z najwyższymi standardami.

W kodeksie etyki zawodowej obowiązującym w Ewopharma podsumowano zasady, którymi musimy się kierować podczas wykonywania pracy, oraz odwołano się do dodatkowych polityk i procedur spółki, które stanowią część naszego programu zachowania zgodności. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.