NASZ WSPÓLNY CEL

KIM CHCEMY BYĆ

Ewopharma jest innowacyjnym partnerem w zakresie sprzedaży leków i konsumenckich produktów farmaceutycznych w Szwajcarii i Europie Środkowo-Wschodniej.

 

„Zapewniamy nasz sukces jako niezależnej, prowadzonej przez właściciela firmy, poprzez systematyczne rozszerzanie naszej działalności w zakresie specjalistycznych i konsumenckich produktów farmaceutycznych. Wzmacniamy również naszą działalność szpitalną na rzecz dywersyfikacji i pomnażania dochodów.”

Alain Staub, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny

CO ROBIMY

Nasze supernowoczesne podejście do rynku oraz możliwości marketingowe umożliwiają nam dostęp i rozwój nowych rynków z wykorzystaniem innowacyjnych, niezawodnych, wysokiej jakości terapii i produktów.

 

„W naszej firmie panuje atmosfera współpracy, każdy z nas wnosi swój udział w rozwijanie i doskonalenie tych kluczowych kompetencji.”

NASZA OFERTA

Obok produktów własnych i produktów naszych partnerów systematycznie ulepszamy również nasz asortyment leków na receptę (Rx). Promujemy prozdrowotny konsumencki aspekt naszej działalności poprzez celowany marketing naszych własnych marek i wybranych silnych marek partnerów.

„Ewopharma jest obecnie i pozostanie w przyszłości silną firmą Rx, która wzmacnia swoją pozycję wprowadzaniem na rynek nowych przełomowych terapii. Rozwijając drugi pion działalności w dziedzinie konsumenckich produktów zdrowotnych wykorzystujemy możliwości rynkowe i umacniamy naszą pozycję na rynku.”

Co jest dla nas ważne

KLIENCI I PARTNERZY

Każdy aspekt działania naszej firmy cechuje niezawodność i upodmiotowienie. Jesteśmy profesjonalni i kompetentni w stosunku do naszych klientów i partnerów handlowych.

„Jako firma szwajcarska stoimy na straży naszych wartości; są one wyróżnikiem we wszystkich naszych przedstawicielstwach krajowych - są to standardy, zgodnie z którymi chcielibyśmy być oceniani.”

Staramy się podtrzymywać długofalowe stosunki z naszymi partnerami handlowymi i klientami. Duch partnerstwa jest obecny w każdym aspekcie działania naszej firmy.

“W naszym postępowaniu kierujemy się poczuciem sprawiedliwości i zaufania, oraz pragniemy traktować innych na zasadzie równości.”

PRACOWNICY

Jesteśmy solidnym pracodawcą dla naszych wysoko wykwalifikowanych, zmotywowanych i lojalnych pracowników. Nasi pracownicy podejmują ambitne wyzwania i potrafią docenić powierzony im zakres samodzielnego działania. Wspieramy ich w doskonaleniu zawodowym najlepiej jak potrafimy.

„Opiekuńczość i wymagania, podobnie jak dawanie i branie, to wartości kluczowe dla kultury organizacyjnej Ewopharma.”

KIEROWNICTWO

Naczelne kierownictwo w naszej centrali ustala wytyczne postępowania, natomiast przedstawicielstwa krajowe mają swobodę decyzji w realizacji celów lokalnych, a osiągając te cele rozwijają całe przedsiębiorstwo.

„Uzgadniamy ambitne cele oraz zapewniamy pole do samodzielnego działania poprzez delegowanie odpowiedzialności i uprawnień.”

KOMUNIKACJA

Zapewniamy przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz firmy, w sposób bezpośredni, szybki i zrozumiały.

„Promujemy i wymagamy wymiany doświadczeń między krajami. Udostępniamy informacje natychmiast, kiedy są potrzebne.”

UDOSTĘPNIJ